نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

حضور شرکت کاسپین پلیمر آبراهان در نمایشگاه های مختلف صنعت ساختمان و همین طور لوله و اتصالات تهران

مفتخریم اعلام کنیم که در طول دوره های مختلف در سال های گذشته چندین بار در نمایشگاه های مختلف داخل و خارج از کشور شرکت نموده ایم و بازخورد خوبی از این رویداد ها دریافت کرده ایم، ضمن تشکر از همه دست اندرکارانی که در طول نمایشگاه ها ما را یاری نموده اند و همین طور برگزار کنندگان این دوره ها از نمایشگاه های بین المللی، شما را به دیدین تصاویر برخی از این رویداد ها در تهران دعوت می کنیم.