درخواست نمایندگی فروش

برای دریافت نمایندگی در سراسر کشور برای فروش و یا دریافت کالا به عنوان همکار، به خصوص مغازه داران این صنف، می توانید علاوه بر تماس با شماره های کارخانه، از فرم مقابل برای ارسال اطلاعات و مشخصات خود استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که برای دریافت نمایندگی باید رزومه مشابه و سوابق فروش و توزیع در این زمینه ارائه گردد. همین طور دریافت گواهی نمایندگی و یا تابلوی مغازه شامل هزینه نخواهد بود، اما شرایطی را برای اعطای نمایندگی در نظر خواهیم گرفت که به صورت توافقی بین طرفین انجام می گیرد.

فرم دریافت نمایندگی