کارخانه تولید کننده

لوله های جدار چاهی

لوله های پری پکد تولیدی کاسپین پلیمر آبراهان برای استفاده در جداره چاه آب در مناطق ساحلی و شنزار، جهت جلوگیری از ورود شن به داخل چاه و بالا بردن بازده و عمر پمپ طراحی و ارائه گردیده است. این لوله در زمینه های آبیاری، جداسازی توده های شنی، تامین آب کشاورزی، چاه های آب معدنی، پاکسازی ذرات خارجی و پاکسازی آب ازجداره چاه مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایا و خواص لوله های جدارچاهی

  • مداومت در کیفیت و دارا بودن ویژگی های تعیین شده در استاندارد
  • تشکیل رسوب ناچیز در فضای مشبک لوله ها
  • ثابت ماندن ظرفیت آبدهی بخاطر رسوب کم
  • ویژگی های مکانیکی عالی با مقاومت بالا
  • تحمل فشار هیدرولیکی در ساخت و ساز چاه ها
  • عدم تاثیر آب شور و نمک بر روی این لوله ها
  • خورده نشدن بر اثر آب های ماسه ای و سنگین
  • نفوذ پذیری و تراوش بهتر و هدر رفتن کمتر ورودی چاه بدلیل وجود جریان های باریک از شیارهی افقی به چاه که صرفه جویی انرژی مکش و بهره برداری بالاتر را بدنبال دارد
  • جابه جایی و حمل و نقل آسانتر و همچنین هزینه های کمتر